Eralasteaed "Aarete Saar"

Teie lapse arenedes tekib tal soov suhelda ja mängida eakaaslastega ning emal on aeg tööle tagasi minna – tegeleda oma karjääri ja/või õpingutega.

Me toetame Teie peret kõikides kasvatamisega seotud küsimustes. Start Kool “Proša” pakub nüüd Teie lastele mitte ainult erinevaid tegevusi – vaid ka lasteaeda! Siin mängides ja suheldes eakaaslastega omandab Teie laps esimese etapi eelkooli haridusest. Programmi koostamisel, arvestame me lapse individuaalset tempot ja arengutaset, aitamaks kujundada harmoonilist isiksuse arengut. Meie eesmärk on leida kogu lapse potensiaal ja aidata arendada tema kõige paremaid individuaalseid võimeid. Meie programm hõlmab komplekset lapse arengut: terviklik areng, loogika, kõne areng, lugemine ja Saitseva metoodika, tutvumine ilukirjanduse ja muinasjuttudega, teatri elementidega tutvumine ja kasutamine, õigekirja tundmine, maalimine, muusika, modelleerimine, aplikatsioonid ja konstrueerimine, kohanemine ümbritseva maailmaga, näpuharjutused, füüsiline areng, võimlemine.Käies meie lasteaias, saab Teie laps kogu vajaliku abi täisväärtuslikuks arenguks ja ei vaja rohkem lisategevusi ning huviringe. See võimaldab Teil veeta õhtud pereringis ja tunda rõõmu oma lapse saavutuste üle!

Käies lasteaias, muutub laps rohkem iseseisvamaks, õpib suhtlema eakaaslasega kollektiivis, harjub päevarežiimiga. Paljudel lastel on raske kohaneda mürarikka keskkonnaga, eakaaslastega ja hakkama saada tundmatus olukorras. Meie maja keskkonna ülesandeks on aidata Teie last hoolivuse ja soojusega. Segagrupid võimaldavad meil toimida suure ja sõbraliku perena, kus väiksematel lastel on võimalik jälgida ja õppida suuremate laste tegemistest, kes meeleldi püüavad olla eeskujuks!

Lasteaed töötab vaheaegadeta ja me ootame lapsi ka suvel, kui enamus lasteaedasid on puhkusel!

Meie prioriteedid

  1. Moodustada lapse füüsilise- ja vaimsetervise alused.
  2. Kasutada kaasaegseid programme ja meetodeid, igakülgseks ja eakohaseks lapse arenguks.
  3. Arendada lapsel uudishimu, individuaalsust, aktiivsust, initsiatiivi.
    1. Arengukava

      Kodukord_ERALASTEAED_AARETE_SAAR.pdf