Õppetegevus

Meie poolt kasutatavad metoodikad ja mängud ei ole väljatöötatud spetsiaalsetes metoodikakabinettides või instituutides. Sageli on ideede autoriteks lapsed ise. Mängud on sündinud protsessi käigus. Programmi koostamisel on meie pedagoogid lähtunud aga klassikuteks saanud pedagoogide ja psühholoogide tööst.

Õppimise käigus suhtleb täiskasvanu lastega „võrdsel taseme“, laste keeles, see aitab luua positiivset emotsionaalset kontakti. Kõik erinevad tegevused on ülesehitatud mängimisele, see tugevdab käitumist ja võistluslikkust.

Õpetajad püüavad mõista igat last tema maailmavaatega ja tema kogemusega ning sellest lähtudes arendada ja laiendada maksimaalselt tema eeldatavaid võimeid.

Programmi koostamisel püüdsime me muuta õppimise viisi mitte sisu.Õppimisel kasutatakse lastele mõeldud kaasaegeid arendavaid koolitusprogramme, võttes arvesse iga lapse võimalikke individuaalseid eripärasid.

Lastega töötab ka psühholoog ja logopeed.